Info om priser och olika kort som vi har.

Årskort - 1900 kr/vuxen, 1650 kr/studerande och pensionär. Årskortet är personligt och gäller 1 år från inköpsdatum.

25-kort - 750 kr/vuxen, 640 kr/studerande och pensionär. Kortet är personligt och gäller 1 år från inköpsdatum.

10-kort - 420 kr/vuxen, 360 kr/studerande och pensionär, 240 kr/barn och ungdom (årskurs 7-9). Kortet är personligt och gäller 1 år                        från inköpsdatum. Gäller ej för barndans och streetdance.

Terminskort - 340 kr/barn och ungdom. Kortet är personligt och gäller 1 termin, 12 gånger, för våra danspass.

Terminskort - 260 kr/barn. Kortet är personligt och gäller en termin, 12 gånger, för barngympan.

Medlemsavgift - 100 kr/vuxen, 50 kr/studerande, pensionär, barn och ungdom. Medlemsavgiften är obligatorisk.

Drop-in - 50 kr/vuxen, studerande och pensionär, 30 kr/barn och ungdom. Priset gäller om du är medlem i föreningen.

Drop-in - 70 kr/vuxen, studerande och pensionär, 50 kr/barn och ungdom. Priset gäller om du inte är medlem i föreningen.

Prisexempel - så här mycket kostar det att träna hos oss:

  • årskort = vuxen-211 kr/månad, stud./pens.-184 kr/månad. Obegränsat antal pass.

  • 25-kort = vuxen-30 kr/pass, stud./pens.-26 kr/pass

  • 10-kort = vuxen-42 kr/pass, stud./pens.-36 kr/pass, ungdom-24 kr/pass

  • terminskort, barndans & streetdance = 28 kr/pass

  • terminskort, barngympa = 22 kr/pass

edited.jpg