Nossebro Gymmix

Vad innebär Gymmix?

  • Gymmix är Svenska Gymnastikförbundets varumärke för gruppträning i medlemsföreningar.
  • Gymmix är också ett kvalitetsmärke för utbildade ledare - minst fyra dagars utbildning i gruppträning.
  • Gymmix syfte är att synas bättre på en hårt konkurrensutsatt hälsomarknad.
  • Med Gymmix är det lättare att rekrytera nya ledare.
  • Med Gymmix får din förening stöd med marknadsföringsmaterial i vardagen.
  • Gymmix ger alla föreningar stöd och marknadsföring åt varandra.
  • Gymmix ger ökat stöd för internt nätverksbyggande i medlemsföreningar.
  • Gymmix ger möjlighet till sam-annonsering i närområden.

För att få tillgång till ovannämnda så har vår förening genomgått en certifiering. Det skedde under hösten 2012. För att bli certifierad måste vissa kriterier uppfyllas:
~ Föreningen ska ha minst 2-3 och gärna fler olika gruppträningspass/vecka.
~ Alla ledare i föreningen ska ha minst fyra dagars utbildning i gruppträning.
~ Föreningen ska ta väl hand om sina deltagare/medlemmar genom en välkomnande miljö.
~ Föreningen ska försöka nå nya deltagare/medlemmar genom att starta nya gruppträningspass.
~ Föreningen ser utvecklingsmöjligheter med Gymmix.

Hjärtligt välkomna att träna hos oss!

Hälsningar styrelsen i Nossebro Gymmixförening